ГАРМОНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

  • ЮРІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет “Львівська політехніка” https://orcid.org/0000-0003-1006-0130
Ключові слова: гармонія, гармонізація, освітній процес, заклади вищої освіти, інтегративний підхід

Анотація

У статті обумовлено, що міждисциплінарна ціннісно орієнтована освіта передбачає цілісну систему знань фахівця та досягнення гармонії між раціональним і духовним у процесі професійної діяльності.  Автором здійснена спроба обґрунтувати інтегративний підхід до гармонізації освітнього процесу закладу вищої освіти, використовуючи вивчення й аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів,  узагальнюючи науково-теоретичні і дослідницькі дані для впровадження інтегративного підходу, порівняння та логічних методів аналізу. Доведено, що інтеграційними засобами передбачено створювати відкриті системи освіти, акцентувати на національних зацікавленнях, реформувати науку в закладах вищої освіти, посилювати фундаментальну й методологічну складові в новітній педагогіці, по-іншому структурувати й наповнювати освітній зміст, розвивати освітньо-педагогічне передбачення тощо. Загалом зроблений висновок, що освіта розвивається від простішого до складнішого за принципом  теорії гармонії.

 

Біографія автора

ЮРІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Національний університет “Львівська політехніка”

 

 

Опубліковано
2020-10-14
Розділ
Наукові статті