ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

  • МАРІЯ ЯКУБОВСЬКА кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академїя друкарства https://orcid.org/0000-0002-7774-955X
  • МАРТА ЮРКІВ магістрант факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-8592-3012
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, творчість, формування культурологічної компетентності, модель формування культурологічної компетенції, модель культурологічної підготовки, навчально-методичний комплекс

Анотація

У статті порушено проблеми формування духовних цінностей особистості засобами інтерактивного навчання. Розглядаються питання впровадження інноваційних підходів до освітнього процесу на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, досліджуються умови для формування емоційно-вольових процесів гармонійно розвиненої особистості. Аналізується формування системи аксіологічних цінностей у системі особистісного виміру під час інтерактивного навчання. Охарактеризовано роль інтерактивних методів навчання у творчому розвитку особистості. Досліджуються загальні принципи впровадження інтерактивного навчання, їхня роль у формуванні духовного простору та системи ефективної педагогічної взаємодії.

 

Біографії авторів

МАРІЯ ЯКУБОВСЬКА, кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академїя друкарства

 

 

 

МАРТА ЮРКІВ, магістрант факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 

Опубліковано
2020-10-29
Розділ
Наукові статті