23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Фізико-технічний факультет є одним із провідних навчальних та наукових підрозділів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на чотирьох фахових кафедрах, де до навчального процесу та наукової роботи залучено 12 докторів наук, професорів та 18 кандидатів наук, доцентів. Входження у склад факультету ряду наукових підрозділів дозволяє в повній мірі реалізувати основні принципи здобуття знань через наукову діяльність, до якої студенти долучаються вже з перших семестрів свого навчання в університеті.

На фізико-технічному факультеті студентам надається можливість здобуття вищої освіти європейського рівня за ступенями «бакалавр», «магістр», а також отримати ступінь доктора філософії за спеціальностями Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали, Електроніка.

 

Спеціальність ступеня бакалавр
Спеціалізація (освітня програма)
Перелік конкурсних предметів
Фізика та астрономія

Фізика твердого тіла

Фізика наносистем

Фізична інформатика

 

Українська мова та література
Фізика
Математика або Іноземна мова
Прикладна фізика та наноматеріали

Радіоелектронне матеріалознавство

Інформаційні системи і технології

Твердотільна електроніка і мікросистемна техніка

Технологія, матеріали і прилади електронної техніки

 

Українська мова та література
Фізика
Математика або Іноземна мова
Електроніка

Комп'ютерне проектування інтегральних схем

Українська мова та література
Математика
Фізика або Іноземна мова
Комп'ютерна інженерія

Проектування інтегральних схем для спеціалізованих комп'ютерних сиситем

Програмування спеціалізованих комп'ютерних сиситем

 
 Українська мова та література
Математика
Фізика або Іноземна мова
Матеріалознавство Фізичне матеріалознавство  
 Українська мова та література
Математика
Фізика або Іноземна мова
Середня освіта (фізика) Фізика та інформатика
Українська мова та література
Фізика
Математика або Іноземна мова

 

 

Професійні можливості випускників

Фізика та астрономія: фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних і біомедичних системах; розробка апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; розробка апаратного забезпечення комп'ютерних систем та їх експлуатація; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв'язку; робота в науково-дослідних інститутах, дослідно-конструкторських бюро і лабораторіях; організація і керівництво науковими дослідженнями, комерційне матеріалознавство.

Прикладна фізика та наноматеріали: проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробничих процесів, які пов'язані з розробкою та створенням елементів оптоелектроніки, оптоелектронних систем передачі та обробки інформації, лазерних технологій в мікро- та оптоелектроніці; експлуатація та обслуговування оптоелектронних систем та приладів у різних галузях господарства; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв'язку; робота зі складними вимірювальними комплексами, що використовують ПЕОМ; менеджмент і маркетинг технологій, приладів, ідей, ноу-хау та винаходів; виконання обов'язків у фірмах та рекламних агентствах по реалізації нових зразків приладів, матеріалів та технологій.

Комп'ютерна інженерія: створення, використання, обслуговування комп'ютерних систем та мереж на базі мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп'ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп'ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів то зображень, високопродуктивних комп'ютерних систем.

Матеріалознавство: дослідження і створення нових конструкційних матеріалів та матеріалів електронної техніки, матеріалів з наперед заданими властивостями, наноматеріалів, наноплівкових та масивних матеріалів, методів отримання полікристалічних та монокристалічних матеріалів, матеріалів для термоелектричних та електрохімічних джерел енергії, магнітних масивних матеріалів та наномагнітних матеріалів, поліфункціональних пористих матеріалів та прикладних аспектів їх застосування.

Середня освіта (фізика): викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів.

На сьогоднішній день фізико-технічний факультет повністю забезпечений сучасною комп'ютерною технікою, передовими навчальними та науковими лабораторіями, зручними новітніми аудиторними приміщеннями. Бази виробничої практики забезпечують фахові спеціалізації та можливості працевлаштування випускників.

 

Студенти, що навчаються на старших курсах мають можливість брати участь у програмі подвійних магістерських дипломів із Жешувським університетом (Республіка Польща). Це, поряд із забезпеченням додаткової якості освіти, дозволяє підготувати фахівця для роботи в умовах європейського ринку праці. Після завершення навчання в університетах можна здійснити кар’єру у країнах Європейської спільноти. Якщо ж матимете бажання повернутися на Батьківщину, однозначно Ви привезете в рідні краї багато нового і корисного – сильні знання, європейське мислення, володіння кількома іноземними мовами та багато бізнес-контактів, це все є чудовою базою для професійного розвитку молодої людини.

 

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 10 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684340
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
327
637
2757
16061
684340

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:23:22
Погода