23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Підручники, посібники і методичні посібники підготовлені і видані на кафедрі


1. М.А. Рувінський, Б.К. Остафійчук, М.О. Галущак, Д.М. Фреїк, М.М. Яцура. Курс загальної фізики. Квантова фізика атомів, молекул і конденсованих середовищ. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – 520 с

2. Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський, М.М. Яцура. Курс загальної фізики. Хвильова оптика. – Івано-Франківськ: Плай, 1998. – 392 с.

3. Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський, М.М. Яцура. Фізичний лабораторний практикум. Оптика. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 128 с.

4. Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський, М.М. Яцура. Практикум розв’язування задач з курсу загальної фізики. Оптика. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – 370 с.

5. Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський, М.М. Яцура. Курс загальної фізики. Оптика: кванти, промені, хвилі. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – 350 с.

6. Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, І.М.Гасюк, А.М. Яцура, Б.І. Яворський. Курс загальної фізики. Оптика. Метод. Посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 84 с.

7. Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський, М.М. Яцура. Курс загальної фізики. Оптика: хвилі, промені, кванти. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2003. – 641 с.

8. Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, І.М. Гасюк, А.М. Гамарник. Фізика. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 279 с.

9. Б.К.Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник Фізика. Електрика і магнетизм. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2004. – 184 с.

10. Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, І.М. Гасюк, В.І. Мандзюк. Фізичний лабораторний практикум: Механіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 105 с.

11. Б.К.Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник Фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.– Івано-Франківськ: Гостинець, 2006.–308 с.

12. М.М. Яцура, І.М. Гасюк, А.М. Гамарник, Л.С. Яблонь. Курс загальної фізики. Оптика. Методичний посібник. – Івано-Франківськ: СПД, 2007.– 73с.

13. В.О. Коцюбинський, І.І. Коцюбинська, В.М. Ткачук. Фізика з основами геофізики. Курс лекцій. – 2007.

14. В.Д. Федорів, В.В. Мокляк, І.П. Яремій. Дифракційні методи дослідження кристалічної структури твердих тіл. Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. – 27с.

15. М.М. Яцура, В.Д. Федорів і ін. Курс загальної фізики. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 84 с.

16. Б.К. Остафійчук, М.М. Яцура, А.М. Гамарник. Фізика. – Івано-Франківськ: Лік, 2009. – 550 с.

17. Б.К. Остафійчук, В.Д. Федорів, І.М. Гасюк, В.В. Угорчук; за ред. Б.К. Остафійчука. Фізичний лабораторний практикум. Механіка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 142с.

Завантажити18. Яремій І.П. Технічна механіка. Івано-Франківськ: Гостинець, 2009. – 197 с.

19. Яремій І.П., Ільницький Р.В., Яремій С.І. Аморфні та мікрокристалічні матеріали. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 62 с.

20. Б.К. Остафійчук, М.А. Рувінський, М.М. Яцура, І.М. Будзуляк. Курс загальної фізики. Оптика: хвилі, промені, кванти. – Івано-Франківськ: Плай, 2011. – 670 с.

21. І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан. Статистичні методи обробки результатів фізичного експерименту: курс лекцій. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. – 160 с.

Завантажити22. М.М. Яцура, І.М. Гасюк, А.М. Гамарник. Фізика. Фізичні основи γ-резонансної спектроскопії. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – 106 с.

Завантажити23. М.М. Яцура, І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан. Фізичний лабораторний практикум. Оптика. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – 146 с.

Завантажити24. Б.К. Остафійчук, І.М. Гасюк, Л.С. Кайкан. Коливання і хвилі: курс лекцій. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – 200 с.

Завантажити

25. Остафійчук Б.К. Довідник з оптики: [навчальний посібник] / Б.К.Остафійчук,  М.М. Яцура, А.М. Гамарник; за ред. Чл.-кор. НАН України, проф. Б.К. Остафійчука. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 250с.

26. Остафійчук Б.К.,Яцура М.М.,Гамарник А.М. Довідник з оптики. – Івано-Франківськ.: В-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 250С.

27. Кравець В.І. Біофізика. Посібник для студентів університету спеціальності “Здоров’я людини”. – Івано-Франківськ: 2014 р. – 80 с.

28. Кравець В.І. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з електрики і магнетизму / В.І. Кравець, В.С. Бушкова. – Івано-Франківськ, 2015. – 28 с.

Завантажити

29. Яцура М.М., Бушкова В.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу фізики “Оптика”. – Івано-Франківськ, 2016. – 32 с.

Завантажити

30.  М.М. Яцура, Б.К. Остафійчук, А.М.Гамарник Курс загальної фізики. Оптика: за­пи­тан­ня і відповіді. Навчальний посібник. / М.М. Яцура, Б.К. Остафійчук, А.М. Га­мар­ник / – Івано-Франківськ: Ви­дав­ництво ДВНЗ “Прикарпатський на­ці­о­наль­ний уні­вер­си­те­т імені Василя Стефаника”, 2016. – 573 с.  (35,81 друк.арк.) 

Завантажити

 

Монографії
1. С.І. Сидоренко, Б.К. Остафійчук, П.І. Мельник. Дифузійні процеси та твердофазні перетворення в металах і сплавах. Івано-Франківськ: “Плай”, 1999. – 214 с.
2. Б.К. Остафійчук, В.М. Пилипів. Модифікація структурних і магнітних властивостей приповерхневих шарів плівок залізо-ітрієвого гранату. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦіТ Прикарпатського національ-ного університету ім. В. Стефаника, 2007. – 477 с.
3. Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, І.Ф. Миронюк, І.І. Григорчак. Наноматеріали в пристроях генерування і накопичення енергії. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦіТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007. – 200 с.
4. В.О. Коцюбинський, І.Ф. Миронюк, Б.К. Остафійчук, І.М.Будзуляк, В.Л. Челядин. Синтез, структура та електрохімічні властивості оксидних наноматеріалів. – ВДВ ЦіТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. – 400 с. 

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684395
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
382
637
2812
16061
684395

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:35:22
Погода