22 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Тематичний план науково-дослідних робіт

кафедри матеріалознавства і новітніх технологій

 

п/п

Назва науково-дослідної роботи,

№ держреєстрації

прізвище, ім¢я, по батькові наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання)

Організація –

замовник

Термін виконання (роки початок-закінчення роботи)

Обсяг фінансування у 2017 році (якщо фінансування передбачене)

Очікуваний результат у 2017 році

(конкретно: видання, захисти дисертацій, патенти, авторські свідоцтва, промислові зразки)

Наукові секції за фаховими напрямами

1

Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди, фториди металів у системах генерування і накопичення енергії.

№ 0115U002264 (фундаментальна)

науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Б.К.

Міністерство освіти і науки України

1.01.2015 – 31.12.2017

450 тис. грн.

Створення макетів пристроїв ємнісного та фарадеївського накопичення енергії; дослідження їх експлуатаційних па­ра­ме­                 трів; вироблення рекомендацій щодо практичного застосування вказаних пристроїв.

(1 захист докторської дисертації;

2 захисти кандидатських дисертацій,

6 статей, 4 тези)

Секція 6, Фізико-тех­ніч­ні проб­ле­ми ма­те­рі­а­лознавства

2

Гібридні електрохімічні конденсатори на основі нанопористого вуглецю і літійвмісної шпінелі.

№ 0116U003563 (прикладна)

науковий керівник – доктор фізико-мате­ма­тич­них наук,  професор  Будзуляк І.М.

Міністерство освіти і науки України

1.01.2016 – 31.12.2017

300 тис. грн.

Формування та дослідження гібридних електрохімічних систем на основі по­ля­ризованого (нано­по­рис­тий вуглець) і неполяризованого (літійвмісна шпінель) електродів. Створення гібридних (асимет­рич­них) суперконденсаторів та вивчення їх експлуатаційних параметрів.

(1 захист кандидатської дисертації,

4 статті, 4 тези).

Секція 6, Фізико-тех­ніч­ні проб­ле­ми ма­те­рі­а­лознавства

3

Фотокаталітичні властивості нанодисперсних систем на основі мезопористих оксидів заліза та титану.(прикладна)

№ 0116U007437

науковий керівник – доктор фізико-мате­ма­тич­них наук, професор Коцюбинський В.О.

Міністерство освіти і науки України

08.2016 – 07.2018

384  тис. грн.

Встановлення оптимальних умов синтезу, які ведуть до отримання мезопористих оксидів титану та заліза, а також ком­по­зи­тів на їх основі з максимальною фото каталітичною активністю у видимій та ближ­ній ультрафіолетовій ділянках спектру; створення ефективних фо­то­ка­талізаторів на основі мезопористих окси­дів титану та заліза, а також композитів на їх основі для деградації фенолу та формальдегіду (статті, тези, патенти)

Секція 6, Фізико-тех­ніч­ні проб­ле­ми ма­те­рі­а­лознавства

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 89 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
683833
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
457
551
2250
16061
683833

Ваша IP: 54.159.30.26
Дата та час: 2018-02-22 19:00:16
Погода