23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Тематика курсових, дипломних робіт

Список тем магістерських робіт,

рекомендованих кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій

на 2017 – 2018 н.р.

 

№ п/п

Тема магістерської і дипломної роботи

Студент

Науковий керівник

Рецензент

І курс

Магістри

1

Синтез та властивості отриманих методом золь-гель 
автогоріння Cd-заміщених нікелевих феритів.

Кімейчук Василь Дмитрович

(ПФ)

Професор Яремій Іван Петрович

 

2

Ультрадисперний  β-FeOOH: синтез та структура.

Третяк Віктор Юрійович

(ПФ)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

3

Кристалічна, магнітна та доменна структура епітаксій них ферит-гранатових плівок.

Михайлишин Назарій Миколайович

(ПФ)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

4

Композитні наноматеріали на основі вуглецевих наноструктур та оксид­гідро­ксидів заліза.

Хемій Марія Михайлівна

(ФА)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

5

Вплив температурного відпуску на будову аморфних сплавів на основі Fe

Крайник Андрій Михайлович

(ПФ)

Професор

Яцура

Михайло Михайлович

 

6

γ-резонансні спектри заліза аморфних сплавів, відпущених при різних температурах

Скорий Назар Богданович

(ПФ)

Професор

Яцура

Михайло Михайлович

 

7

Проект малої оптичної енциклопедії

Риснюк Марія Сергіївна

(ФСОз)

Професор

Яцура

Михайло Михайлович

 

8

Ультразвукова стимуляція процесів заряду розряду в електрохімічних системах на основі композитів MoS2/C, MoO2/C

Старчук Юрій Юрійович

(ПФ)

Професор

Будзуляк

Іван

Михайлович

 

9

Елекктрохімічні системи на­ко­пи­чення заряду на основі композиту NiMoOn/C

Дряшкаба Мирослава Олексіївна

(ПФ)

Професор

Будзуляк

Іван

Михайлович

 

10

Феноменологічна модель дисперсії електричних параметрів систем Li2O-Fe2O4-Al2O3.

Вакалюк Андрій Васильович

(ФА)

Професор

Гасюк Іван

Михайлович

 

ІІ курс

1

Аналіз магнітної мікроструктури іонно-імплантованих ферит-грана­то­вих плівок методо γ-резонансної спектроскопії.

(магістерська)

Мельник

Ірина Ярославівна

(Ф/з)

Доцент

Федорів Василь Дмитрович

 

2

Магнітні властивості нанодис­пер­сних ферит-гранатів.

(магістерська)

Тенча

Андрій Петрович

(Ф/з)

Доцент

Федорів Василь Дмитрович

 

3

Матеріали із структурою перов­скиту: синтез, структура та фізичні властивості.

(магістерська)

Годовська Галина Миколаївна

(Ф)

Професор Яремій Іван Петрович

 

4

Електрохімічні характеристики нанодисперсних оксидів та гідроксидів заліза.

(магістерська)

Мудрик Галина Іванівна

(Ф)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

5

Фотокаталічтині властивості мезопористих оксидів титану.

(магістерська)

Годлевська Мирослава Андріївна

(Ф)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

6

Відновлений оксид графену: отримання, будова, властивості.

(магістерська)

Андрусишин Юлія Ігорівна

(ПФ)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

7

Отримання та властивості ультра­дисперсних фтори дів заліза різного ступеня гідратації.

(магістерська)

Воробець Любомир Михайлович

(ПФ)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

8

Аналіз іонно-імплантованих шарів монокристалічних матеріалів ме­то­дом Х-променевої дифрактометрії

(магістерська)

Олексин Іван Васильович

(ПФ)

Професор

Яремій

Іван

Петрович

 

9

Мезоструктурний механізм формування електричних властивостей складних Li-Fe-Al-оксидів.

(магістерська)

Склепова Софія Сергіївна

(ПФ)

Професор

Гасюк Іван

Михайлович

 

 

Список тем кваліфікаційних робіт,


рекомендованих кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій


на 2017 – 2018 н.р.

 

№ п/п

Тема кваліфікаційної роботи

Студент

Науковий керівник

Рецензент

1

Фотокаталітичні властивості нанодисперсних матеріалів на основі оксидів заліза.

Годлевський Микола Андрійович

(ФА)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

2

Метод рентегнофлуоресцентної спектроскопії: методичні та ана­лі­тичні аспекти.

Шинкарюк Анжела Юріївна

(ПФН)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

3

Магнітні наноматеріали для біоме­дичних застосувань: основні методи отримання та дослідження.

Генза Сергій Юрійович

(ФА)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

4

Визначення характеристик пористості твердих тіл на основі аналізу даних низькотемпературної адсорбції азоту.

Пасенчук Леся Тарасівна

(ФА)

Професор

Коцюбинський

Володимир

Олегович

 

5

Проект шкільної фізичної енцик­ло­педії. Розділ “Електика і маг­не­тизм”.

Квецко Назарій Андрійович

(ФА)

Професор

Яцура

Михайло

Михайлович

 

6

Проект шкільної фізичної енцик­ло­педії. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка”.

Єжак Марія Михайлівна

(ФА)

Професор

Яцура

Михайло

Михайлович

 

7

Проект шкільної фізичної енцик­ло­педії. Розділ “Механіка”.

Недоляк Надія Михайлівна

(ФА)

Професор

Яцура

Михайло

Михайлович

 

8

Вплив відпалу на електричні власти­вості аморфних металічних сплавів на основі заліза.

Барабаш Іванна Іванівна

(ФА)

Професор

Яцура

Михайло

Михайлович

 

9

Частотна дисперсія електрон-іонної провідності невпорядкованих Li-Fe-Al-оксошпінелей.

Лозинська Лариса Ярославівна

(ФА)

Професор

Гасюк Іван

Михайлович

 

10

Електричні властивості Ti-заміщеної літій-залізної оксошпінелі

Романів Ірина Михайлівна

(ФА)

Професор

Гасюк Іван

Михайлович

 

11

Формування узагальнених знань про природу в рамках основних концепцій сучасного приро­до­знав­ства

Стефанович Тетяна Михайлівна (ФА)

Професор

Яремій Іван Петрович

Бойчук В.М.

12

Розрахунок дифузійних процесів у матеріалах методом кінцевих елементів.

Пашковська Роксолана Ігорівна

(ПФН)

Професор

Яремій Іван Петрович

Салій Я.П.

13

Розрахунок дифузійних процесів у матеріалах методом різницевих схем

Бурдяк Вікторія Романівна

(ФА)

Професор

Яремій Іван Петрович

Салій Я.П.

14

Визначення мікроструктурних па­ра­метрів ферит-шпінелей мето­дом Х-променевого структурного аналізу.

Вовк Тетяна Миколаївна

(ФА)

Професор

Яремій Іван Петрович

 

Возняк О.М.

15

Експериментальні методи спосте­реження і дослідження точкових дефектів і ферит-гранатових плівках

 

Овчарик Роман Ярославович

(ПФН) Професор

Яремій Іван Петрович

Професор

Яремій Іван Петрович

 

Возняк О.М.

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 58 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684390
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
377
637
2807
16061
684390

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:34:28
Погода