23 | 02 | 2018
Про факультет
Кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Вхід/Реєстрація

Розпорядження

Розпорядження по фізико-технічному факультету.

Розпорядження декана про підготовку індивідуальних планів роботи студентів, що навчаються за індивідуальним графіком. Додаток до індивідуального плану  (Скачати )

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Vasyl Stefanyk

Precarpathian National University

FACULTY OF PHYSICS AND TECHNOLOGY

 

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Шевченка, 57

тел.  (+380342) 59-60-00

e-mail: ftf_dekanat@pu.if.ua

76018, Shevchenko str, 57

Ivano-Frankivsk, Ukraine

теl.  (+380342) 59-60-00

            e-mail:  ftf_dekanat@pu.if.ua

 

 

       

 

06.09.2016 р06-10/01

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Для організації процесу виконання та подання до захисту у Екзаменаційній комісії випускових кваліфікаційних  робіт студентів на здобуття ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр кафедрами факультету :

  1. До 30.09.2016 р. розглянути на засіданнях кафедр та подати в деканат факультету перелік тем кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, їх закріплення за студентами та науковими керівниками. При формуванні списку завідувачами кафедр строго контролювати дотримання виконання навчального навантаження викладачів та розподіл студентів за кафедрами. Затвердження теми роботи та призначення наукового керівника здійснюється винятково за заявою студента.
  2. При формуванні планів робіт, завдань до роботи  та  її оформлення науковим керівникам та дипломникам керуватися  формами, представленими на сайті університету у розділі «зразки документів».
  3. Зброшуровані примірники кваліфікаційних робіт бакалаврів та дипломних робіт спеціалістів подаються студентами на кафедри до 14 квітня 2017 року. Протягом двох тижнів роботи розглядаються на кафедральних наукових семінарах і до 26.05.2017 р. подаються в деканат єдиним пакетом із супровідною документацією. Магістерські кваліфікаційні роботи магістрантів II-року навчання подаються кафедрами у деканат факультету до 20 січня 2017 року.

В перелік супровідних документів входить:

1)            Витяг із протоколу (1 на всі роботи кафедри, за підписом завідувача кафедри) засідання наукового семінару кафедри, у якому вказується висновок про рекомендацію до захисту кожної роботи.

2)            Завдання до роботи та висновок про її виконання за підписом наукового керівника і завідувача кафедри.

3)            Рецензія на роботу, виконана фахівцем (як правило, кандидатом або доктором наук у галузі, що відповідає роботі). Для магістерської роботи необхідно подати рецензію спеціаліста, який працює в іншій науковій установі (зовнішня рецензія). Рецензії на кваліфікаційні та дипломні роботи можуть давати працівники університету, але не кафедри, на якій виконувалась робота. За бажанням дипломника, представляються декілька рецензій, копії публікацій автора за тематикою роботи, патентів, авторських винаходів, тез виступів на конференціях. Лаборант кафедри за описом передає вказані матеріали диспетчеру факультету, про що складається акт передачі.

4)            Відповідальність за належний науковий рівень дипломних робіт, їх відповідність освітньо-кваліфікаційному рівню та фаху, допуск студентів до захисту та достовірність всіх представлених матеріалів несуть завідувачі кафедрами та наукові керівники робіт.

 

4.     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

Декан                                                                  І.М. Гасюк

16.10.2015р.  06-10/14

Завідувачам кафедр фізико-технічного факультету

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

З метою своєчасної акредитації напряму підготовки ”Прикладна фізика” та забезпечення оголошення прийому студентів на вказаний напрям підготовки у 2016 році зобов’язую кафедри факультету та кафедри інших структурних підрозділів, що здійснюють викладання дисциплін на факультеті:

 

1. До 1 листопада 2015 року підготувати (поновити) і подати в деканат фізико-технічного факультету пакети комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін за напрямом підготовки бакалаврів (напряму ”Прикладна фізика”) згідно переліку (додаток 1) за формою (додаток 2).

2. У період з 1 до 15 листопада 2015 року провести комплексні контрольні роботи (ККР) у групах згідно додатку 1; результати, оформлені згідно додатку 2, подати в деканат у наступний день за днем написання комплексної контрольної роботи (ККР).

3. Завідувачам кафедр виділити відповідальних осіб з числа викладачів кафедри для роботи у групі з підготовки акредитаційних справ. Робочій групі провести організаційну нараду із заступником декана з навчально-виховної роботи 28 жовтня 2015 року о 1500.

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Декан                                                                                                       І.М. Гасюк

Пошук
Наша гордість
Facebook

Фізико-технічний факультет ПНУ

Хто зараз на сайті

На сайті 3 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувань
684333
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого
Всього
320
637
2750
16061
684333

Ваша IP: 54.196.145.24
Дата та час: 2018-02-23 14:21:15
Погода